สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ต้นไทร  (ให้ความร่มรื่น ร่มเย็นแก่ผู้มาเรียน)