คณะผู้บริหาร

นางลำพอง สุขช่วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางษรนารี เอียดด้วง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0843047321